Loading...

Tag: bluetooth

პორტატული დინამიკები ანუ შენი მუსიკა შენთან

აუდიო სისტემების ინდუსტრიაში პორტატული დინამიკები ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ნივთია. ეს კომპაქტური ,,ყუთი” თავის თავში იტევს თქვენს საყვარელ მუსიკას. პორტატული დინამიკები ფუფუნების საგნიდან ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოიჭრა. არჩევანი დიდია და ის დიზაინის, [ … ]